Octane Max 2+ V3

 กล่องอ๊อกเทนแมกซ์ 2 พลัส เวอร์ชั่น 3

  ฟังก์ชั่น

 • 2 โหมดจูน และโหมดปิด
 • จูนคอมพิวเตอร์
 • จูนน้ำมัน
 • จูนองศาจุดระเบิด
 • จูนองศาการฉีดน้ำมัน
 • จูนระยะเวลาชาร์จคอยล์
 • ตารางจูน3มิติ
 • ฟังก์ชั่นล๊อครอบออกตัว
 • ฟังก์ชั่น ลดอาการ lag ของเทอร์โบ
 • ฟังกังก์ชั่น ฉีด NOS
 • ฟังก์ชั่นเดินเบาหอบ
 • ฟังก์ชั่นสับระเบิด
 • ฟังก์ชั่น คุมพัดลม
 • รองรับ

 • VR TUNE
 • Quickshifter
 • Monster Spark
 • Moto Gauge


 
 


Back to Top