ติดกล่องดันไฟซิ่ง (COIL BOOSTER) อย่างไรให้ได้ 2 ม้า

Unbox
เจาะลึกทำไมติดกล่องดันไฟซิ่ง (COIL BOOSTER) ทำอย่างไรถึงเพิ่ม 2 แรงม้า
Coilbooster

แรงม้าเพิ่มขึ้น

1
เปอร์เซ็นต์

*หากใช้ร่วมกับกล่อง Full Stand และคอยล์แต่ง จะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น*

เปรียบเทียบแรงม้า

การเปรียบเทียบแรงม้า ระหว่าง กล่องเดิม + คอยล์เดิม กับ กล่อง Full Stand + คอยล์ซิ่ง+ Coil Booster
ทดสอบกับ : NEW YAMAHA EXITER
ไดโน่ : ECU=SHOP DYNO MOTO 100
Coilbooster

กล่องเดิม

comparisonbox

กล่องเดิม+ คอยล์เดิม​

0
แรงม้า*
*ค่าใช้ในการอ้างอิงเพื่อเทียบค่า
กล่องเดิม+ คอยล์เดิม + Coil Booster
comparisonbox
13.71 แรงม้า
แรงม้า
เพิ่มขึ้นจากค่าอ้างอิง
0
เปอร์เซ็นต์
+0.59 แรงม้า
กล่องเดิม + คอยล์ซิ่ง + Coil Booster
comparisonbox
14.16 แรงม้า
แรงม้า
เพิ่มขึ้นจากค่าอ้างอิง​
0
เปอร์เซ็นต์
+ 1.04 แรงม้า

กล่อง FULL STAND

กล่อง FULL STAND + คอยล์เดิม
comparisonbox
14.58 แรงม้า
แรงม้า
เพิ่มขึ้นจากค่าอ้างอิง​
0
เปอร์เซ็นต์
+ 1.46 แรงม้า
กล่อง FULL STAND + คอยล์เดิม + Coil Booster
comparisonbox
14.93 แรงม้า
แรงม้า
เพิ่มขึ้นจากค่าอ้างอิง​
0
เปอร์เซ็นต์
+1.81 แรงม้า
กล่อง FULL STAND + คอยล์ซิ่ง + Coil Booster
comparisonbox
15.20 แรงม้า
แรงม้า
เพิ่มขึ้นจากค่าอ้างอิง​
0
เปอร์เซ็นต์
+2.08 แรงม้า

**การใช้งานร่วมกับกล่อง FULL STAND ต้องมีการปรับจูนค่าที่เหมาะสม**

Back to Top