Get Adobe Flash player

STANDALONE

stand alone

  • Stand Alone for racing.
  • Tune up unlimit horsepower.
  • 5 Years warranty.

 

  • กล่อง Stand Alone สำหรับรถที่ใช้ในการแข่งขัน
  • เพิ่มแรงม้าได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับการจูนของจูนเนอร์
  • รับประกัน 5 ปี