• 2 โหมดจูน และ 1 โหมดปิด
 • รองรับ FRP ทั้ง 1 เซนเซอร์ และ 2 เซนเซอร์
 • จูนน้ำมันได้ถึง 3 ตาราง
  • จูนเพิ่มน้ำมันตามกล่องหลัก ที่หัวฉีดโดยตรงขนาดตารางจูน 24×24 ช่อง
  • จูนน้ำมันตามบูตท์ ที่หัวฉีดโดยตรง ขนาดตารางจูน 10×24 ช่อง
  • จูนน้ำมันตามคันเร่ง ที่หัวฉีดโดยตรง ขนาดตารางจูน 1×24 ช่อง
 • จูน FRP ขนาดตารางจูน 1×21 ช่อง
 • จูน MAP ขนาดตารางจูน 1×21 ช่อง
 • MAP CUT (เพิ่มบูตท์ Check Engine ไม่โชว์)
 • รองรับ Remote Control *
 • จูนคอมพิวเตอร์แบบ Real Time
 • Analyze กราฟวิเคราะห์อาการของรถ
 • ขนาดกล่อง 66x111x26 มม.

รุ่นรถที่รองรับ

Mitsubishi     :  Triton, Pajero Sport
Toyota          :  Vigo, Fortuner, Hilux Revo
Nissan         :  Navara
Isuzu           :  D-Max, All New D-Max, Mu 7 , Mu X
Chevrolet    :  Colorado, All New Colorado, Trailblazer
Ford            :  Ranger
Mazda         :  BT-50

หมายเหตุ * Option เสริมต้องซื้อเพิ่ม

 • 2 Mods and Close
 • Support 1-2 FRP Sensors
 • 3 Injector Tuning tables
  • Injector Tune with Table Size 24×24
  • injector by Boost Tune with Table Size 10×24
  • injector by TPS Tune with Table Size 1×24
 • FRP Tuning Table Size 1×24
 • MAP Tuning Table Size 1×24
 • MAP CUT
 • Support Remote Control *
 • Real Time Computer
 • Analyze Tuning
 • Size 66x111x26 mm.

Support Car Diesel Commonrail

Mitsubishi    :  Triton, Pajero Sport
Toyota       :  Vigo, Fortuner, Hilux Revo
Nissan         :  Navara
Isuzu          :  D-Max, All New D-Max, Mu 7 , Mu X
Chevrolet   :  Colorado, All New Colorado, Trailblazer
Ford           :  Ranger
Mazda        :  BT-50

* Optional


 

Back to Top