• 2 โหมดจูน และ 1 โหมดปิด
 • รูปแบบ INJ Range มี 5 รูปแบบ

-> Circuit
-> Street Use
-> Power Street
-> Drag Racing
-> Monster MAX

 • จูน FRP ขนาดตารางจูน 16×24 ช่อง
 • จูน MAP ขนาดตารางจูน 14×24 ช่อง
 • จูนน้ำมันได้ถึง 2 ตาราง

-> จูนเพิ่มน้ำมันที่หัวฉีด ตาม MAP, FRP  ขนาดตารางจูน 16×24 ช่อง
-> จูนเพิ่มน้ำมันที่หัวฉีด ตาม ACCP   ขนาดตารางจูน 16×24 ช่อง

 • ตารางของการจูน SCV  ขนาดตารางจูน 16×24 ช่อง
 • ฟังก์ชั่นปลดบูสต์  ขนาดตารางจูน 1×24 ช่อง
 • ฟังก์ชั่น AUX Output (RPM/TPS/Boost)
 • ฟังก์ชั่น Shift Light แสดงผลที่หน้ากล่อง
 • รองรับ SCV Control *
 • มีปลั๊กอุดในกรณีที่ถอดกล่อง
 • จูนคอมพิวเตอร์แบบ Real Time
 • Analyze กราฟวิเคราะห์อาการของรถ
 • แรงม้า 100 HP+
 • ขนาดกล่อง 130 x 180 x 26 มม.
 • การรับประกัน 5 ปี

รุ่นรถที่รองรับ

Monster Max (General)
Monster Max (All New Colorado)
Monster Max (All new DMAX)
Monster Max (REVO)

หมายเหตุ * Option เสริมต้องซื้อเพิ่ม

 • 2 Mods and Close
 • INJ Range

-> Circuit
-> Street Use
-> Power Street
-> Drag Racing
-> Monster MAX

 • FRP Tuning Table Size 16×24
 • MAP Tuning Table Size 14×24
 • 2 Injector Tuning tables

-> Injector by MAP, MAF Tuning Table Size 16×24
-> injector by ACCP Tuning Table Size 16×24

 • SCV Tuning Table Size  16×24
 • Boost Cut Function  Table Size 1×24
 • AUX Output (RPM/TPS/Boost) Function
 • Shift Light Function
 • SCV Control Support *
 • End Terminal
 • Real Time Computer
 • Analyze Tuning
 • Horse Power 100 HP+
 • Size 130 x 180 x 26 mm.
 • 5 Year Warranty

Support Car Diesel Commonrail

Monster Max (General)
Monster Max (All New Colorado)
Monster Max (All new DMAX)
Monster Max (REVO)

* Optional


 

 

อุปกรณ์เสริม (Option)

SCV CONTROL

Back to Top