Get Adobe Flash player

EFST ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อ ทีมจากมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมการอบรมในโครงการ EFST (ECU=SHOP for Formula Student Training) ครั้งที่ 1

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และอยากเข้ารับการอบรม จะมีการอบรมในครั้งที่ 2 ให้น้องๆนักศึกษาติดตามข่าวสารได้ทางเว็ปไซต์ www.ecu-shop.com และหน้าเพจ Facebook ของ ECU=SHOP เลยครับ